• Trang chủ
  • Làng gốm bát tràng - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Làng gốm bát tràng

[WOWTIMES - Đề cử Top 100 Làng nghề trăm tuổi Việt Nam - 2022] (P.2) Làng gốm Bát Tràng - Dấu ấn cổ truyền trong lòng Hà Nội

08-11-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH & THÀNH TỰU (WOWTIMES)] Là một làng nghề có tuổi đời hơn 500, trải qua những biến cố của lịch sử, làng nghề gốm sứ Bát Tràng ở Việt Nam vẫn giữ được những nét truyền thống vốn có của một nghề dùng đất để nặn lên những giá trị nghệ thuật và rồi đến ngày nay nâng tầm đến đỉnh cao của sự tinh tế, được biết nhiều quốc gia trên thế giới biết đến.