• Trang chủ
  • Làng korolivka - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Làng korolivka

[Viện Kỷ Lục Châu Âu (EURI) - Đề Cử - P.103] - Hang Optymistychna (Ukrainia): Hang động thạch cao dài nhất thế giới

20-03-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Hang Optymistychna, Ukrainia là hang động thạch cao dài nhất thế giới.