• Trang chủ
  • Làng nghề đan ngư cụ truyền thống hưng học - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Làng nghề đan ngư cụ truyền thống hưng học

[WOWTIMES – Đề cử Top 100 Làng nghề trăm tuổi Việt Nam – 2023] (P.38) Làng nghề đan ngư cụ truyền thống Hưng Học ở Quảng Ninh

26-12-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIMES)] Làng nghề đan ngư cụ Hưng Học (Quảng Ninh) đã có hàng trăm năm tuổi với những sản phẩm nổi tiếng bền, đẹp được làm từ tre, nứa lấy từ rừng già khu vực Vàng Danh (Uông Bí) và Hoành Bồ.