• Trang chủ
  • Lào - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Lào
0_WWF-Lao.jpg

Quỹ Thiên nhiên Thế giới cung cấp 1,3 triệu đô la Mỹ để giúp Lào tăng cường quản lý nguồn lợi thủy sản

04-04-2022

(kyluc.vn – Aseanrecords.world) Quỹ Thiên nhiên Thế giới (WWF-Lào) đã cung cấp hơn 1,3 triệu đô la Mỹ để cải thiện việc quản lý nguồn lợi thủy sản thông qua đồng quản lý bảo tồn và thúc đẩy sinh kế thích ứng với khí hậu ở các tỉnh Savannakhet, Champassak và Saravan.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 5 của 19 trang (188 bài)Đầu<12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ