• Trang chủ
  • Lê đăng khoa - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Lê đăng khoa

TGĐ Làng du lịch Tre Việt: "Cứ đi, sẽ có đường"

09-06-2016

Thoạt nhìn Lê Đăng Khoa ít ai tin vị tổng giám đốc 33 tuổi này có thể một mình "làm nên chuyện". Bởi "bị” đặt vào ghế tổng giám đốc khi chưa chuẩn bị tâm thế, chưa có kinh nghiệm, lại còn quá trẻ, ông sẽ khó thoát khỏi cái bóng của cha.