• Trang chủ
  • Lòng biết ơn - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Lòng biết ơn
0_grateful-patient.png

(USKings Values.2021) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P891 - Futurus Group (Irvine) : Công ty đầu tiên Hoa Kỳ sử dụng AI trong việc dự đoán lòng biết ơn của con người

24-07-2021

(kyluc.vn – uskings.us) Futurus Group là công ty máy học AI đầu tiên phát triển một thuật toán để dự đoán lòng biết ơn trong chương trình tri ân bệnh nhân của bệnh viện. Thuật toán G2G (Biết ơn để cho đi) đang chờ cấp bằng sáng chế của Tập đoàn Futurus sử dụng dữ liệu trong EMR của bệnh viện, CRM của nhà tài trợ và dữ liệu về mức độ hài lòng của bệnh nhân để dự đoán những cá nhân có nhiều khả năng sẽ tặng quà cho bệnh viện hoặc trung tâm y tế.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ