• Trang chủ
  • Lĩnh vực hàng không - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Lĩnh vực hàng không
0_6g.png

Điểm tin Kỷ lục: Phóng thành công vệ tinh thử nghiệm 6G đầu tiên trên thế giới

12-11-2020

Vào lúc 11 giờ 19 phút ngày 6 tháng 11, tên lửa hành trình mang tên Long March 6 đã được phóng tại TSLC (Trung tâm phóng vệ tinh Taiyuan Satellite) và đưa thành công 13 vệ tinh vào quỹ đạo. Một trong số đó là vệ tinh của “University of Electronic Science and Technology” (Đại học Khoa học và Công nghệ). Đây là vệ tinh thử nghiệm 6G đầu tiên trên thế giới.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ