• Trang chủ
  • Lạc việt - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Lạc việt

[WOWTIMES – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2023] 29 năm ngày thành lập Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt (03/02/1994 – 03/02/2023)

03-02-2023

(nienlich.vn) Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt được thành lập từ ngày 03/02/1994, đến nay, công ty đã trở thành nhà cung cấp hàng đầu các sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin ở Việt Nam.