• Trang chủ
  • Lần đầu phát hiện phôi hóa thạch bạo long - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Lần đầu phát hiện phôi hóa thạch bạo long

Điểm tin Kỷ lục: Lần đầu phát hiện phôi hóa thạch bạo long

19-10-2020

Phân tích mới về mảnh xương hàm được khai quật ở Bắc Mỹ cho thấy mẫu vật thuộc về một con khủng long Tyrannosauridae vẫn còn ở giai đoạn phôi.