• Trang chủ
  • Lập trình - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Lập trình

Top 100 doanh nhân thành đạt không bằng cấp – Số 13: Lập trình viên Bram Cohen, nhà phát triển BitTorrent

10-07-2018

(Kỷ lục - VietKings) BitTorrent là một công ty phần mềm hàng đầu với torrent client nhanh nhất và đồng bộ và chia sẻ phần mềm cho Mac, Windows, Linux, iOS và Android.

Trang 5 của 6 trang (55 bài)Đầu<12345...>Cuối