• Trang chủ
  • Lễ hội âm nhạc summerfest - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Lễ hội âm nhạc summerfest
47751_184m.jpg

[ĐỀ CỬ KỶ LỤC] Viện Kỷ lục Châu Mỹ (AMRI) – P30 - Summerfest (Mỹ): Lễ hội âm nhạc ngoài trời lớn nhất châu Mỹ

18-04-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Summerfest, Mỹ là lễ hội âm nhạc ngoài trời lớn nhất châu Mỹ.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ