• Trang chủ
  • Lễ hội cầu an bản mường - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Lễ hội cầu an bản mường

[TOP XUÂN 2023] TOP các lễ hội mùa xuân trên đất Việt (P.11): Lễ hội cầu an Bản Mường (Tây Bắc) – Rộn ràng hội khai xuân nơi bản mường vùng cao

20-01-2023

(kyluc-top) – Lễ hội cầu an cho bản mường (xên bản, xên mường) của người Thái, đặc biệt là người Thái Mai Châu, Thuận Châu, Mộc Châu, người Mường... là một sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng rất quan trọng đối với cộng đồng người ở Tây Bắc.