• Trang chủ
  • Lễ hội hoa phượng đỏ - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Lễ hội hoa phượng đỏ

Top 100 Lễ hội và sự kiện nổi bật của Việt Nam 2022 ( P.85): Lễ hội hoa Phượng đỏ (Hải Phòng) - Rực rỡ sắc đỏ một màu hoa

29-09-2022

(ky luc – top) Lễ hội hoa phượng đỏ là sự kiện quan trọng để quảng bá, giới thiệu hình ảnh, xây dựng thương hiệu, nâng cao vị thế, uy tín của Hải Phòng trong nước và quốc tế; thúc đẩy đa dạng hoá và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch. Đẩy mạnh công tác thông tin, xúc tiến thương mại, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.