• Trang chủ
  • Lễ hội làng sen - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Lễ hội làng sen

Top 100 Lễ hội và sự kiện nổi bật của Việt Nam 2022 ( P.86): Lễ hội làng Sen (Nghệ An) - Nơi lòng dân hội tụ

30-09-2022

(ky luc – top) Nhằm thể hiện lòng biết ơn, thành kính của nhân dân cả nước đối với vị Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh, Danh nhân văn hóa thế giới. Lễ hội làng Sen được tổ chức góp phần tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh, tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.