• Trang chủ
  • Lễ phục sinh - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Lễ phục sinh

[USKINGS] Chúc mừng Ngày Thánh Lễ Phục sinh trên khắp Hoa Kỳ (17/04/2022)

16-04-2022

(kyluc.vn) Chủ nhật Phục sinh không phải là một ngày lễ. Nó rơi vào Chủ nhật, ngày 17 tháng 4 năm 2022 và hầu hết các doanh nghiệp tuân theo giờ mở cửa chủ nhật bình thường ở Hoa Kỳ.