• Trang chủ
  • Lễ tốt nghiệp - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Lễ tốt nghiệp

Lễ tốt nghiệp tại học viện nhiều mỹ nữ nhất Trung Quốc

08-07-2017

Các nam thanh nữ tú tại học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc ghi lại khoảnh khắc cuối đời sinh viên trong lễ tốt nghiệp.