• Trang chủ
  • Lễ vu lan - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Lễ vu lan

[Indochinakings - Đề xuất Kỷ lục - P.20] - Pchum Ben [Campuchia]: Độc đáo lễ Vu Lan dài nhất tại Đông Dương

26-09-2019

(Kỷ lục - Indochinakings) Lễ hội Pchum Pen có ý nghĩa tương tự như lễ Vu lan tại Việt Nam để người dân Campuchia cầu nguyện và bày tỏ lòng biết ơn với những bậc sinh thành.