• Trang chủ
  • Lịch sử trung quốc - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Lịch sử trung quốc

[Viện Kỷ Lục Châu Á (ASRI) - Đề Cử - P.221] - National Library of China (Trung Quốc): Thư viện có bộ sưu tập lớn nhất thế giới về văn học và tài liệu lịch sử Trung Quốc

11-09-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) National Library of China, Trung Quốc là thư viện có bộ sưu tập lớn nhất thế giới về văn học và tài liệu lịch sử Trung Quốc.