• Trang chủ
  • Lối đi cho động vật - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Lối đi cho động vật
0_3D91FD0F00000578-4248826-This-wildlife-ecoduct-is.jpg

Những lối đi chỉ dành riêng cho động vật

13-03-2017

Cầu dành cho cua, đường hầm dành cho chim cánh cụt hay cầu dây cho sóc… đều là những lối đi riêng giúp động vật qua đường một cách an toàn.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ