• Trang chủ
  • Làng nghề quỳ vàng bạc kiêu kỵ - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Làng nghề quỳ vàng bạc kiêu kỵ

[WOWTIMES – Đề cử Top 100 Làng nghề trăm tuổi Việt Nam – 2022] (P.15) Làng nghề quỳ vàng bạc Kiêu Kỵ (Hà Nội) – 300 năm lưu giữ nét vàng son của dân tộc

23-11-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIMES)] Nghề quỳ vàng bạc (làng Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội) xuất hiện cách đây khoảng trên 300 năm, thời Hậu Lê. Người dân nơi đây với bản tính cần cù, tay nghề khéo léo đã đi khắp nơi mang nghề của làng tô son, thếp vàng khắp các công trình trên đất nước.