• Trang chủ
  • Ladeco - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Ladeco
0_Ladeco.jpg

[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2021] 27 năm ngày thành lập Công ty Cổ phần Đầu Tư & Phát Triển Nhân Lực (Ladeco) (30/01/1994 – 30/01/2021)

29-01-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Công ty Cổ phần Đầu Tư & Phát Triển Nhân Lực (Ladeco) được thành lập ngày 30/01/1994 với tên gọi Công ty TNHH Phát triển Nhân lực và Dịch vụ Sản xuất mỹ nghệ theo Quyết định số 040537 của Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội. Ngày 10/01/2006, Công ty chuyển đổi hình thức kinh doanh thành Công ty Cổ phần và đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhân lực theo giấy đăng ký kinh doanh số 0103010493 do Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội cấp.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ