• Trang chủ
  • Ladofood - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Ladofood

[WOWTIMES - Niên lịch & Thành tựu Việt Nam 2022] LADOFOODS: 32 năm khẳng định vị thế nhà làm vang số 1 Việt Nam

23-05-2022

(VIETKINGS – WOWTIMES) Được thừa kế trên nền tảng xưởng rượu Lafaro của người Pháp, xây dựng từ những năm đầu thế kỷ 20, Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng - Ladofoods đã gìn giữ và không ngừng phát triển lớn mạnh để khẳng định được vị thế là nhà làm vang số 1 tại Việt Nam.