• Trang chủ
  • Lester wire farnsworth - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Lester wire farnsworth

[WORLDKINGS] Hành trình tìm kiếm những kỷ lục bất biến Thế giới (P.309) Lester Wire Farnsworth (Hoa Kỳ): Người tạo ra đèn giao thông sử dụng điện đầu tiên trên thế giới

20-06-2022

(kyluc.vn – worldkings.org) Lester Farnsworth Wire được ghi nhận là người đã phát minh ra đèn giao thông điện vào năm 1912. Vào ngày 21 tháng 06 năm 2022, Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) chính thức công bố Lester Farnsworth Wire là “Người tạo ra đèn giao thông sử dụng điện đầu tiên trên thế giới”.