• Trang chủ
  • Lg - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Lg

(Uskings) Chúc mừng Treaty of Guadalupe Hidalgo - Ngày kỷ niệm chấm dứt chiến tranh kéo dài hai năm giữa Hoa Kỳ và Mexico (02/02/2023)

02-02-2023

(kyluc.vn – uskings.us) Hiệp ước Guadalupe Hidalgo là hiệp định được ký kết vào ngày 2 tháng 2 năm 1848 giữa Hoa Kỳ và Mexico. Điều này đã từ bỏ yêu sách của Mexico đối với Texas và đi đến thỏa thuận rằng lãnh thổ của Mexico kết thúc ở Rio Grande, nơi sẽ đóng vai trò là biên giới giữa Mỹ và Mexico.

Trang 1 của 13 trang (122 bài)12345...>Cuối