• Trang chủ
  • Lgbt - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Lgbt
0_seaqcf-banner.jpg

(Aseanrecords) Hành trình quảng bá kỷ lục Asean – P.862. SEAQCF2021: Lễ hội ảo đầu tiên của cộng đồng LGBTQ+ Đông Nam Á

29-06-2022

(kyluc.vn – Aseanrecords.world) Southeast Asia Queer Cultural Festival 2021 (viết tắt là SEAQCF2021) là một lễ hội ảo của và dành cho cộng đồng LGBTQ+ của khu vực Đông Nam Á.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ