• Trang chủ
  • Liên hoan phim lâu đời nhất thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Liên hoan phim lâu đời nhất thế giới

[Viện Kỷ Lục Châu Âu (EURI) - Đề Cử - P.271] - Edinburgh International Film Festival (Scotland): Liên hoan phim hoạt động liên tục lâu đời nhất thế giới

22-11-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Liên hoan phim tài liệu quốc tế (The International Festival of Documentary Films), một chương trình phim tài liệu, được tổ chức bởi Edinburgh Film Guild cùng với liên hoan phim quốc tế Edinburgh năm 1947.