• Trang chủ
  • Liên minh kỷ lục thế giới (worldkings) - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Liên minh kỷ lục thế giới (worldkings)

03 KỶ LỤC GIA VIỆT NAM VINH DỰ ĐÓN NHẬN KỶ LỤC THẾ GIỚI MỚI TỪ LIÊN MINH KỶ LỤC THẾ GIỚI (WORLDKINGS)

24-02-2022

(Kỷ lục - VietKings) Vào ngày 22 tháng 02 năm 2022, tại chương trình Hội ngộ Kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 45 diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) đã ủy quyền cho Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao 03 Kỷ lục Thế giới mới đến các cá nhân xuất sắc.