• Trang chủ
  • Linh mục - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Linh mục

(Aseanrecords) Hành trình quảng bá kỷ lục Asean – P.1126. Cha Rowland Yeo (Singapore): Vị linh mục khiếm thính đầu tiên ở Đông Nam Á được truyền chức

12-07-2023

(kyluc.vn – Aseanrecords.world) Đối với nhiều giáo dân của mình, Cha Rowland Yeo không chỉ là một nhà lãnh đạo tinh thần; cha còn là hình mẫu cho bất kỳ ai lo sợ khuyết tật có thể hạn chế tiềm năng của một người.