• Trang chủ
  • Loài mới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Loài mới

Phát hiện 2 loài ếch "thủy tinh" trong suốt độc đáo tại Ecuador

23-03-2022

(kyluc.vn - worldmark.world) Hai loài ếch thủy tinh mới được tìm thấy sống trong cùng một khu bảo tồn rộng 6.200 mẫu Anh, cho thấy rằng còn rất nhiều loài động - thực vật vẫn chưa được phát hiện ở vùng nhiệt đới Andes.