• Trang chủ
  • Loài sóc bay quý hiếm - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Loài sóc bay quý hiếm
0_Soc-bay.jpg

(Aseanrecords) Hành trình quảng bá kỷ lục Asean – P.853. Biswamoyopterus laoensis (Lào): Loài sóc bay quý hiếm chỉ có tại Lào

18-06-2022

(kyluc.vn – Aseanrecords.world) Sóc bay khổng lồ Lào (Biswamoyopterus laoensis) là một loài sóc bay trên cây, đặc hữu của Lào.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ