• Trang chủ
  • Loại gạch đặc biệt hỗ trợ các sinh vật biển nhỏ sống gần các công trình cạnh bờ biển - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Loại gạch đặc biệt hỗ trợ các sinh vật biển nhỏ sống gần các công trình cạnh bờ biển

(Aseanrecords) Hành trình quảng bá kỷ lục Asean – P.898. WedgePool (Singapore): Loại gạch đặc biệt hỗ trợ các sinh vật biển nhỏ sống gần các công trình cạnh bờ biển

12-08-2022

(kyluc.vn – Aseanrecords.world) Một loại gạch mới đã được thiết kế để sử dụng tại các bức tường chắn sóng ở cảng biển Singapore để hỗ trợ các sinh vật biển sống tại đó.