• Trang chủ
  • Loại hình dân ca độc đáo của cư dân xứ biển - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Loại hình dân ca độc đáo của cư dân xứ biển

[VIETKINGS – TOPPLUS đề cử] TOP 100 loại hình văn hóa – nghệ thuật đặc sắc của Việt Nam (P.2): Hát bả trạo – Loại hình dân ca độc đáo của cư dân xứ biển

31-01-2023

(kyluc-top) – Gắn liền với lễ hội cầu ngư của cư dân vùng duyên hải miền Trung trong những ngày đầu xuân, hát bả trạo từ một loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian đã trở thành một nghi thức tâm linh trong lễ hội. Đây cũng là một trong những di sản văn hoá phi vật thể cấp quốc gia được Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch công nhận.