• Trang chủ
  • Loại mực in thông minh - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Loại mực in thông minh

Hành trình Quảng bá Kỷ lục Đông Dương (P.350) Đại học Công nghệ Sài Gòn (Việt Nam): Trường đại học đầu tiên ở Đông Dương phát triển loại mực in thông minh phát hiện thực phẩm hỏng làm từ hoa đậu biếc

31-01-2023

(kyluc.vn – IndochinaKings.org) Từ năm 2021 nhóm sinh viên gồm Lê Cao Trí và Phạm Ngọc Lan Vi (Đại học Công nghệ Sài Gòn) bắt đầu nghiên cứu cách kiểm tra thực phẩm hỏng trong bao bì thay thế giấy quỳ.