• Trang chủ
  • Long john silver's - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Long john silver's
0_Long-John-Silver.jpg

(USKings Values.2021) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P1034 - Long John Silver's (Kentuckey) : Chuỗi nhà hàng hải sản lớn nhất Hoa Kỳ theo tổng số lượng chi nhánh

10-01-2022

(kyluc.vn - uskings.us) Long John Silver's (trước đây được gọi là Long John Silver's Seafood Shoppes và đôi khi được viết tắt là LJS) là một chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh của Mỹ chuyên về hải sản. Nó có tổng cộng khoảng hơn 850 chi nhánh tại Hoa Kỳ tính đến năm 2020.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
T�� chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ