• Trang chủ
  • Los angeles - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Los angeles

(USKings Values.2023) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P1422 - Los Angeles Mermaid School (California) : Trường giáo dục và đào tạo nàng tiên cá đầu tiên tại Hoa Kỳ

24-04-2023

(kyluc.vn - uskings.us) Trường học tiên cá Los Angeles, thường được gọi là "Trường học tiên cá LA" là trường học tiên cá đầu tiên của Hoa Kỳ mở cửa cho công chúng để đào tạo và giáo dục nàng tiên cá và người cá.

Trang 1 của 3 trang (24 bài)123>Cuối