• Trang chủ
  • Lucien b. smith - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Lucien b. smith

[WORLDKINGS] Sự Kiện Kỷ Niệm - 25.06.2023 – Kỷ niệm 156 năm ngày Lucien B. Smith được cấp bằng sáng chế cho dây kẽm gai đầu tiên (1867)

22-06-2023

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Khi sống ở Kent, Ohio, ông Lucien B. Smith đã nhận được bằng sáng chế đầu tiên cho một phiên bản dây thép gai vào ngày 25 tháng 6 năm 1867.