• Trang chủ
  • Luvaglio - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Luvaglio

[Top 100 sản phẩm nổi tiếng thế giới -2019] P.32 Laptop, Luvaglio, London, Anh

26-02-2019

(#Kỷ Lục-VietKings) Với giá trị lên đến 1 triệu USD, chiếc laptop Luvaglioo được công nhận là đắt nhất thế giới. Ngoài ra, thiết kế độc đáo sang trọng của sản phẩm này luôn thu hút các vị "đại gia", sẵn sàng bỏ hầu bao để chi trả.

  • 26539_Laptop-Luvaglio2.jpg

    [Top 100 sản phẩm nổi tiếng thế giới] P.11: Laptop - Luvaglio

    28-02-2017

    (Kyluc.vn - VietKings) Với giá trị lên đến 1 triệu USD, chiếc laptop Luvaglioo được công nhận là đắt nhất thế giới. Ngoài ra, thiết kế độc đáo sang trọng của sản phẩm này luôn thu hút các vị "đại gia", sẵn sàng bỏ hầu bao để chi trả.