• Trang chủ
  • Mô hình bộ trò chơi ô ăn quan sạch khuẩn độc quyền từ nhãn hàng lifebuoy - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Mô hình bộ trò chơi ô ăn quan sạch khuẩn độc quyền từ nhãn hàng lifebuoy

Lifebuoy xác lập Kỷ lục Việt Nam với mô hình trò chơi Ô ăn quan mang thông điệp Rửa tay sạch khuẩn

01-11-2023

(Kỷ lục - Vietkings) Chiều ngày 04/11/2023, Mô hình Bộ trò chơi Ô ăn quan thông điệp sạch khuẩn của nhãn hàng Lifebuoy chính thức xác lập Kỷ lục Việt Nam. Đây là Kỷ lục thứ 2 của nhãn hàng được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) ghi nhận trong năm 2023.