• Trang chủ
  • Mường thanh - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Mường thanh

Top 100 Lễ hội và sự kiện nổi bật của Việt Nam 2022 (P.51) Lễ hội đền Hoàng Công Chất (Điện Biên) – Duy trì và phát huy những tinh hoa văn hóa của các dân tộc

12-09-2022

(ky luc – top) Tại tỉnh Điện Biên đã thành thông lệ cứ vào 25/2 (âm lịch) hàng năm lễ hội đền Hoàng Công Chất - được diễn ra với nhiều hoạt động đặc sắc.

Trang 1 của 2 trang (17 bài)12>Cuối