• Trang chủ
  • Mạch tích hợp - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Mạch tích hợp
0_159a.png

[WORLDKINGS] Top 100 nhà sáng tạo toàn cầu - P.47 - Jack Kilby, Robert Noyce: Người sáng tạo ra mạch tích hợp đầu tiên

14-09-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Jack Kilby, Robert Noyce là người sáng tạo ra mạch tích hợp đầu tiên. Phát minh này là yếu tố hết sức thuận lợi để chế tạo nên những thiết bị bán dẫn nhỏ gọn trên một bản thể mạch duy nhất”.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ