• Trang chủ
  • Mỏ quặng sắt carajas - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Mỏ quặng sắt carajas

[Viện Kỷ Lục Châu Mỹ (AMRI) - Đề Cử - P.133] - Carajas mine (Brazil): Mỏ quặng sắt lớn nhất thế giới

12-05-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Carajas mine, Brazil là mỏ quặng sắt lớn nhất thế giới.