• Trang chủ
  • Mỏ than mông dương - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Mỏ than mông dương

[VIETKINGS-TOPPLUS đề cử lần 1/2024] TOP 500 Kỷ lục bất biến Việt Nam (P.165) Mỏ than Mông Dương - Di tích lò than giếng đứng đầu tiên ở Việt Nam

29-03-2024

(kyluc.vn) Mỏ than Mông Dương được Pháp khai thác từ năm 1910. Đầu năm 1934, Pháp chính thức khởi công xây dựng công trình lò giếng đứng đầu tiên ở Việt Nam.