• Trang chủ
  • Mổ mắt miễn phí - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Mổ mắt miễn phí
0_du-an-mo-mat-kyluc-vn.jpg

Tuổi 16 của Penny

21-05-2019

Tuổi 16 hoa mộng. 16 êm đềm. Nhưng cũng có tuổi 16 bước mạnh mẽ cho nguyện ước lớn lao... Ước mơ ấy, Penny đang mạnh mẽ thực hiện, bắt đầu từ Project See Again. Mỗi ngày.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ