• Trang chủ
  • Một câu chuyện - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Một câu chuyện

Ở Nam Phi có một món ăn độc đáo ẩn chứa cả một câu chuyện trong quá khứ

31-10-2022

Kết cấu của món ăn này ẩn chứa một câu chuyện đặc biệt mà không phải ai cũng biết.