• Trang chủ
  • Một trong ba nơi in sách quốc ngữ đầu tiên tại việt nam - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Một trong ba nơi in sách quốc ngữ đầu tiên tại việt nam

[Vietmaster - Đề xuất Kỷ lục - P.517] Nhà in Làng Sông (Bình Định) - Một trong ba nơi in sách quốc ngữ đầu tiên tại Việt Nam

03-07-2020

(Vietmaster) Nhà in Làng Sông là một trong ba cơ sở in sách quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam, nằm trong khuôn viên tiểu chủng viện gần 100 tuổi.