• Trang chủ
  • Mở cửa du lịch - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Mở cửa du lịch

Nhiều nước Đông Nam Á mở cửa du lịch

22-03-2022

(kyluc.vn – Aseanrecords.world) Một số quốc gia Đông Nam Á đã mở cửa cho việc du lịch và đi lại tự do với các hạn chế tối thiểu.