• Trang chủ
  • Mỡ trắng - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Mỡ trắng

Phát hiện cơ chế "đốt cháy mỡ" của não bộ chống béo phì

03-08-2017

Các nhà khoa học vừa phát hiện một cơ chế của não bộ nhằm đốt cháy mỡ sau khi ăn, mở ra cơ hội mới trong việc điều trị bệnh béo phì.