• Trang chủ
  • Mỹ - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Mỹ

(uskings.us) Chúc mừng Columbus Day - Ngày kỷ niệm nhà thám hiểm Christopher Columbus tìm ra Châu Mỹ (10/10/2021)

10-10-2022

(kyluc.vn – uskings.us) Ngày Columbus là một ngày lễ của Hoa Kỳ được tổ chức vào ngày 11 tháng 10 kỷ niệm Christopher Columbus đến châu Mỹ vào năm 1492. Tuy nhiên, trong vài thập kỷ qua, lễ kỷ niệm này đã vấp phải tranh cãi nghiêm trọng do những hành động khủng khiếp khác nhau của Christopher Columbus đối với người Mỹ bản địa trong suốt cuộc đời của ông như một nhà thám hiểm. Chính vì vậy, nhiều nơi ở California, New York, Minnesota, Colorado, v.v. đã biến ngày lễ này thành Ngày của người bản địa. Ngày này không còn phải là một lời nhắc nhở đau đớn mà là một biểu tượng tích cực về cách nguời dân Châu Mỹ đã tiến bộ và phát triển.

Trang 5 của 140 trang (1397 bài)Đầu<12345...>Cuối