• Trang chủ
  • Malay archipelago - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Malay archipelago

(Aseanrecords) Hành trình quảng bá kỷ lục Asean – P.745. Malay Archipelago (Malaysia): Quần đảo có diện tích lớn nhất Đông Nam Á

17-01-2022

(Aseanrecords.world - Kyluc.vn) Diện tích đất và biển của quần đảo này hơn 2 triệu km2. Trong đó, hơn 25.000 hòn đảo của quần đảo này bao gồm nhiều quần đảo nhỏ hơn.