• Trang chủ
  • Malaysia international dive expo - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Malaysia international dive expo

Top 100 sự kiện nổi bật của Asean – P.8: Malaysia International Dive Expo: Triển lãm về lặn biển hàng đầu Malaysia

28-05-2022

(kyluc.vn – Aseanrecords.world) Triển lãm Lặn biển Quốc tế Malaysia (MIDE) là sự kiện thường niên nhằm phát triển và củng cố cộng đồng lặn biển cũng như các doanh nghiệp liên quan tới bộ môn này ở Malaysia và trên thế giới.